Blog Archives

Sunčanica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sunčanica, sunčani udar, simptomi koji proističu iz izlaganja preteranoj toploti.

Super-predmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Super-predmetak u složenicama sa značenjem nad; iznad; suviše, mnogo.

Super ego – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Super ego, termin koji se odnosi na jednu od tri osnovne podele ličnosti; svest.

Superfekundacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Superfekundacija, jedna trudnoća se već odvija. Onda dolazi do nastanka druge trudnoće.

Superfetacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Superfetacija, implantacija i razvoj oplođene jajne ćelije u materici u kojoj je već došlo do začeća; isto što i superfekundacija.

Superficijalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Superficijalno , površno, blizu površine.

Superinfekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Superinfekcija, druga infekcija prouzrokovana različitom klicom koja se javlja kao komplikacija prve infekcije.

Supersonično – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supersonično, odnosi se na zvučne talase tako visoke frekvencije da se ne mogu čuti, nadzvučno.

Supinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supinacija, okretanje dlanova šaka nagore, supr. pronacija, okretanje dlanova nadole.

Suplementami vitamini – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suplementami vitamini, vitamini koji se daju u vidu pilula ili injekcija pacijentima kojima nedostaje dovoljna količina vitamina u organizmu.

Supozitorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supozitorija, rektalna, lek pripremljen u takvom obliku da može da se stavi kroz čmar u rektum; čepić za izazivanje stolice.

Supozitorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supozitorija, vaginalna, lek tako pripremljen da može da se stavi u vaginu.

Supraorbitalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supraorbitalno, iznad oka.

Supraklavikularno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supraklavikularno, neposredno iznad ključne kosti (klavikule.)

Suprapubično – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suprapubično, iznad pubičnih kostiju; najniži deo abdomena (mali trbuh).

Supraskapulamo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supraskapulamo, smešteno upravo iznad lopatice (skapule).

Suprarenalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suprarenalno, neposredno iznad bubrega.

Suprasternalni urez – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suprasternalni urez, ulegnuće, jama pri osnovi vrata, upravo iznad grudne kosti (sternuma).

Supresija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supresija, prestanak šekrecije ili ekskrecije.

Supserozno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supserozno, ispod spoljnjeg pokrivača (seroze) nekog organa.

Supskapularno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supskapularno, ispod lopatice.

Substernalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Substernalno, ispod grudne kosti (stemuma).

Suptotalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suptotalno, manje od potpunog.

Supurativna rana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supurativna rana, rana iz koje se cedi gnoj.

Supurirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Supurirati, formirati gnoj.

Suspenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suspenzija, tečnost u kojoj lebde sićušne čestice čvrstog materijala (npr. prašak u vodi).

Sutura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sutura, šav tkiva načinjen hirurški.

Svestan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Svestan, duševo svestan, pri svesti.

Rabdomiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rabdomiom, tumor mišića.

Rabijes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rabijes, besnilo, hidrofobija; fatalna infektivna bolest pasa, mačaka i divljih životinja. Može se preneti na čoveka ujedom zaražene životinje.

Racionalizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Racionalizacija, mentalni pokušaj da se opravda neprihvatljiva situacija.

Radijacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijacija, zračenje, prolaz energije kroz prostor. Ova energija se može preneti putem ultraljubičastih zraka, gamazraka, kosmičkih zraka i x-zraka.

Radijaciona bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijaciona bolest, muka, povraćanje i slabost kao reakcija na velike doze x-zraka ili drugih radijacija.

Radijaciona terapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijaciona terapija, lečenje pomoću x-zraka ili radijuma, kobalta i drugih radioaktivnih materija.

Radijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijalan, zrakast, koji vodi iz centra.

Radijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijum, radioaktivni elemenat koji se upotrebljava u lečenju izvesnih malignih oboljenja.

Radijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijus, žbica, spoljna kost podlaktice.

Radikularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radikularan, odnosi se na nerve koji potiču iz kičmene moždine.

Radioaktivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radioaktivan, osobina materije koja zrači nevidljivim zracima koji prodiru kroz predmete, tkiva i sl.

Radiografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiografija, korišćenje x-zraka radi dobijanja snimaka.