Blog Archives

Strabizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Strabizam, razrokost, zrikavost.

Strangulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Strangulacija, gušenje, zagušenje, npr. creva u slučaju hernije (kile).

Stratum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stratum, sloj tkiva.

Streptokoke – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Streptokoke, okruglaste bakterije koje se vezuju u lanac i izazivaju ozbiljne infekcije sa gnojem.

Streptomicin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Streptomicin, moćan antibiotik protiv TBC, tifusa, difterije i dr.

Stres – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stres, opterećenje, delujući uticaj na organizam.

Stres-reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stres-reakcija, nenormalna stanja ili poremećaji prouzrokovani preteranim naporom ili napetošću.

Stridor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stridor, glasan oštar zvuk prilikom disanja prouzrokovan nesposobnošću larinksa da se opusti za vreme disanja (respiracije), luipnja.

Stroma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stroma, vezivno tkivo nekog naročito žlezdastog organa.

Struktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Struktura, ustrojstvo, sklop elemenata koji sačinjavaju neki organ ili deo tela.

Struma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Struma, gušavost, otok štitne (tireoidne) žlezde.

Stupor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stupor, polusvesno stanje.

Sub-predmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sub-predmetak u složenicama sa značenjem ispod, pod.

Subakromijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subakromijalan, odnosi se na oblast neposredno ispod ra- menog zgloba.

Subakutan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subakutan, umereno, između akutnog i hroničnog.

Subarahnoidno krvarenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subarahnoidno krvarenje, krvarenje oko mozga ispod arahnoidne opne.

Subdermalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subdermalno, potkožno, ispod površine kože.

Subdijafragmalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subdijafragmalno, ispod dijafragme (prečage).

Subdukcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subdukcija, odvodenje telesne nečistoće, filtriranje.

Subduralni hematom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subduralni hematom, krvni ugrušak unutar lobanje lokalizovan ispod dure.

Subduralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subduralno, ispod duralnog omotača mozga.

Subfebrilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subfebrilan, povišene temperature.

Subjektivno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subjektivno, odnosi se na simptome koje pacijent tvrdi da ima, ali se ne mogu otkriti ispitivanjem od strane lekara.

Subkliničko oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkliničko oboljenje, oboljenje u kome su znaci i simptomi tako blagi i laki da mogu da prođu nezapaženo.

Subkostalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkostalno, ispod rebara.

Subkutano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkutano, ispod kože.

Subletalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subletalno, manje od fatalnog, smrtnog.

Sublingvalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sublingvalno, smešteno ispod jezika.

Subnormalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subnormalno, nešto ispod normalnog.

Subokcipitalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subokcipitalno, ispod potiljka glave.

Subungvalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subungvalno, ispod nokatne ploče.

Sudacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sudacija, znojenje.

Sudoriferni preparat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sudoriferni preparat, lek koji tera na znojenje.

Sufokacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sufokacija, nemogućnost da se udahne vazduh u pluća.

Sufuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sufuzija, izlivanje telesnih tečnosti u tkiva.

Suicid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Suicid, samoubistvo.

Sukus enterikus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sukus enterikus, crevni sokovi koji sadrže enzime koji vare hranu.

Sulfa preparati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sulfa preparati, grupa hemijskih jedinjenja koja ima izvanrednu moć u sprečavanju razvijanja raznih infektivnih bakterija.

Sulfonamidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sulfonamidi, sulfa preparati.

Sulkus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sulkus, žleb ili ulegnuće u tkivu koje ima svoju oblogu.