Blog Archives

Stolica, masna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stolica, masna, feces koji sadrži velike količine masti, kao kod oboljenja gušterače (pan- kreasa).

Stolica, katranasta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stolica, katranasta, tamna, crna stolica nalik na katran koja nastaje usled krvarenja unutar gornjeg dela intestinalnog trakta.

Stoma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stoma, otvor, usta.

Stomahikum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomahikum, lek koji ima za dlj da pojača apetit.

Stomak, želudac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomak, želudac, deo digestivnog trakta smešten između jednjaka i dvadnaestopalačnog creva. To je struktura proširena i nalik na vreću, a njena glavna funkdja je da usitni hranu i da započne proces varenja.

Stomatitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomatitis, zapaljenje sluzokože usta.

Stomodeum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stomodeum, usta embriona tokom ranog razvoja.

Strabizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Strabizam, razrokost, zrikavost.

Strangulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Strangulacija, gušenje, zagušenje, npr. creva u slučaju hernije (kile).

Stratum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stratum, sloj tkiva.

Streptokoke – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Streptokoke, okruglaste bakterije koje se vezuju u lanac i izazivaju ozbiljne infekcije sa gnojem.

Streptomicin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Streptomicin, moćan antibiotik protiv TBC, tifusa, difterije i dr.

Stres – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stres, opterećenje, delujući uticaj na organizam.

Stres-reakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stres-reakcija, nenormalna stanja ili poremećaji prouzrokovani preteranim naporom ili napetošću.

Stridor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stridor, glasan oštar zvuk prilikom disanja prouzrokovan nesposobnošću larinksa da se opusti za vreme disanja (respiracije), luipnja.

Stroma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stroma, vezivno tkivo nekog naročito žlezdastog organa.

Struktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Struktura, ustrojstvo, sklop elemenata koji sačinjavaju neki organ ili deo tela.

Struma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Struma, gušavost, otok štitne (tireoidne) žlezde.

Stupor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Stupor, polusvesno stanje.

Sub-predmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sub-predmetak u složenicama sa značenjem ispod, pod.

Subakromijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subakromijalan, odnosi se na oblast neposredno ispod ra- menog zgloba.

Subakutan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subakutan, umereno, između akutnog i hroničnog.

Subarahnoidno krvarenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subarahnoidno krvarenje, krvarenje oko mozga ispod arahnoidne opne.

Subdermalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subdermalno, potkožno, ispod površine kože.

Subdijafragmalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subdijafragmalno, ispod dijafragme (prečage).

Subdukcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subdukcija, odvodenje telesne nečistoće, filtriranje.

Subduralni hematom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subduralni hematom, krvni ugrušak unutar lobanje lokalizovan ispod dure.

Subduralno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subduralno, ispod duralnog omotača mozga.

Subfebrilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subfebrilan, povišene temperature.

Subjektivno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subjektivno, odnosi se na simptome koje pacijent tvrdi da ima, ali se ne mogu otkriti ispitivanjem od strane lekara.

Subkliničko oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkliničko oboljenje, oboljenje u kome su znaci i simptomi tako blagi i laki da mogu da prođu nezapaženo.

Subkostalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkostalno, ispod rebara.

Subkutano – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subkutano, ispod kože.

Subletalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subletalno, manje od fatalnog, smrtnog.

Sublingvalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sublingvalno, smešteno ispod jezika.

Subnormalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subnormalno, nešto ispod normalnog.

Subokcipitalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subokcipitalno, ispod potiljka glave.

Subungvalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Subungvalno, ispod nokatne ploče.

Sudacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sudacija, znojenje.

Sudoriferni preparat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Sudoriferni preparat, lek koji tera na znojenje.