Blog Archives

Radiolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiolog, lekar koji se specijalizovao za korišćenje x-zraka i radijuma u dijagnozi i lečenju bolesti.

Radiologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiologija, grana medicine koja se bavi radioaktivnim materijama i njihovom dijagnostičkom i terapijskom primenom.

Radio-neprozračan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radio-neprozračan, nepropustljiv za x-zrake, kao što su npr. izvesni preparati joda.

Radiorezistentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiorezistentan, otporan na efekte radijacije, te prema tome se ne može uništiti x-zracima ili drugom vrstom radioaktivnosti.

Radiosenzitivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiosenzitivan, može se uništiti putem radijacije.

Radioulnaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radioulnaran, odnosi se na kosti podlaktice (radijus i ulna).

Radon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radon, radioaktivni element nastao iz radijuma.

Rađati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rađati, reprodukovati, stvarati novo biće sopstvene vrste.

Rahitičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rahitičan, osoba koja boluje od rahitisa.

Rahitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rahitis, oboljenje kostiju prouzrokovano nedostatkom vitamina D, a spada u deficitarne bolesti; engleska bolest.

Ragada – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ragada, pukotina.

Rajnoova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rajnoova bolest, oboljenje koje pogađa žene češće nego muškarce, kod koga postoji hronična konstrikcija, spazam krvnih sudova u prstima. Ponekad dovodi do gangrene vrhova prstiju.

Rame – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rame, zglob i oblast u kojoj se ruka spaja sa telom.

Ramstedova operacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ramstedova operacija, hirurška procedura u kojoj se proseca hipertrofisani mišićni deo koji okružuje izlazni deo želuca.

Ramus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ramus, grana, obično se odnosi na granu nekog nerva.

Rana ambulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rana ambulacija, podizanje pacijenta iz kreveta ubrzo posle hirurške intervencije ili neke druge bolesti koja ga je vezala za krevet.

Ranula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ranula, cista pljuvačne žlezde smeštena ispod jezika.

Rarefakcija kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rarefakcija kosti, gubitak kalcijuma iz kosti.

Rascepljeno nepce – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rascepljeno nepce, urođena deformacija gde se nepca u krovu usta ne spajaju duž srednje linije.

Rastvor, izotoni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, izotoni, rastvor koji odgovara po jačini rastvorenim materijama koje se nalaze u telesnim tkivima.

Rastvor, Ringerov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, Ringerov, veštački načinjen rastvor koji sadrži mnoge minerale koji se nalaze u telesnim tečnostima.

Rastvor, zasićen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, zasićen, rastvor koji sadrži sve čvrste materije koje može da primi u rastvorenom stanju.

Rastvoriti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvoriti, razložiti neku materiju stavljanjem u neki rastvor.

Raš – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Raš, crvenilo kože.

Ravno stopalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ravno stopalo, taban, spuštanje normalnog svoda stopala; pes planus.

Ravnoteža

Ravnoteža, stanje ekvilibrijuma, balansa kao što je npr. ravnoteža tečnosti.

Razmaz – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Razmaz, ćelije koje su razmazane na staklenoj pločici i pripremljene za mikroskopsko ispitivanje.

Razmazi kancerskih ćelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Razmazi kancerskih ćelija, npr. Papanikolau razmazi ćelija koje su dobijene brisom iz tkiva, a sadrže i kancerske ćelije. Takvi razmazi se stave na staklenu pločicu i zatim se ispituju pomoću mikroskopa.

Reagens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reagens, ma koja supstanca koja se upotrebljava za hemijske reakcije.

Reakcija, anafilaktička – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, anafilaktička, alergijski odgovor koji proističe iz kontakta sa nekom materijom na koju je ta osoba preosetljiva.

Reakcija, imuna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, imuna, reakcija na neki test koji pokazuje da ta osoba nije prijemčiva za određenu bolest.

Reakcija, koordinisana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, koordinisana, normalni mišićni odgovor.

Reakcija, lokalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, lokalna, reakcija koja se dešava u oblasti u kojoj je primenjen neki stimulus.

Reakcija, manijako-depresivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, manijako-depresivna, periodi velike žustrine, elana, koji se smenjuju sa periodima teške depresije.

Reakcija, paranoidna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, paranoidna, osećanje progonjenosti.

Reakcija, šizofrenična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, šizofrenična, termin koji se upotrebljava da označi oblik šizofrenije.

Reakcija, transfuziona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, transfuziona, simptomi koji se javljaju kod primaoca krvi a koji su prouzrokovani transfuzijom inkopatibilne krvi.

Reanimirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reanimirati, oživeti.

Rebarca rskavica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rebarca rskavica, rskavica koja povezuje rebra sa grudnom kosti.

Recesivne karakteristike – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Recesivne karakteristike, karakteristike koje imaju tendenciju da ne budu vidljive ili aktivne kada se nasleđuju.