Monthly Archives: септембар 2013

Paraliza, progresivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paraliza, progresivna, oduzetost prouzrokovana sifilisom.

Paramecijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paramecijum, oblik jednoćelijskog organizma; vrsta protozoe.

Paramedijalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paramedijalno, smešteno duž srednje linije.

Paranazalni sinusi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paranazalni sinusi, sinusi u blizini nosa.

Paranoidno stanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paranoidno stanje, stanje u kome osoba ima maniju proganjanja.

Paraovarijalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paraovarijalno, smešteno pored ovarijuma.

Paraplegija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paraplegija, uzetost paralelnih delova, npr. oba donja ili gornja ekstremiteta, oba oka i sl. Ova uzetost ostaje kao posledica oboljenja kičmene moždine ili mozga.

Pararektalni apsces – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pararektalni apsces, zagnojenje duž rektuma.

Parasimpatički nervi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parasimpatički nervi, živci dela autonomnog ili nevoljnog nervnog sistema koji snabdevaju svojim ograncima oko, žlezde, srce i abdominalne organe.

Parathormon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parathormon, hormon koji luči paratireoidna žlezda smeštena u vratu.

Paratifus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paratifus, oboljenje slično tifusu ali je prouzrokovano različitom klicom (salmonela) i manje opasno.

Paratireoidne žlezde – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paratireoidne žlezde, četiri male endokrine doštitne žlezde smeštene u vratu iza tireoidne žlezde. One luče hormon koji kontroliše metabolizam kalcijuma i fosfora, regulišući količinu kalcijuma u krvi i kostima.

Parazit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parazit, organizam koji živi na račun drugog; gotovan.

Parazitamo oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parazitamo oboljenje, parazitoza, oboljenje prouzrokovano infekcijom, naseljavanjem parazita u telu čoveka, kao što je npr. malarija, amebna dizenterija i oboljenja prouzrokovana glistama.

Parazitologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parazitologija, nauka o parazitnim organizmima i bole stima koje oni izazivaju. paregorik, lek koji se upotrebljava da bi se prekinula dijareja ili ublažili bolovi u stomaku tipa kolika.

Parenhimno tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parenhimno tkivo, deo nekog organa koji je odgovoran za njegovu glavnu funkciju; tki- vo od koga se sastoje žlezde.

Parenteralno lečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parenteralno lečenje, lečenje kada se lek ne unosi kroz usta i želudačno crevni kanal nego vakcinacijom, injekcijom, utrljavanjem.

Parestezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parestezija, osećaj pečenja, mravinjanja.

Pareza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pareza, nepotpuna ili delimična oduzetost.

Parietalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parietalan, odnosi se na zid neke šupljine.

Parietalne kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parietalne kosti, glavne kosti lobanje koje leže iza frontalnih, čeonih kostiju. One sačinjavaju krov lobanje.

Parkinsonizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parkinsonizam, nervno oboljenje koje se karakteriše ritmičkim tremorom, izrazom lica kao maska, rigidnošću mišića i usporenim pokretima celog tela. Takođe se naziva paralizis agitans ili drhtava oduzetost.

Parodontitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parodontitis, zapaljenje desni.

Paroksizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paroksizam, vrhunac; grč; žestok spazam.

Paronihija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paronihija, zapaljenje oko nokatne ploče.

Parotidna žlezda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parotidna žlezda, zaušna žlezda, pljuvačna žlezda smeštena iza ugla donje vilice.

Parotis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parotis, doušna pljuvačna žlezda.

Parotitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parotitis, zauške, zapaljenje parotidne žlezde, pars, deo nekog organa.

Partenogeneza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Partenogeneza, reprodukcija bez fertilizacije, rađanje bez oplođenja.

PAS, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

PAS, para amino salicilna kiselina, antituberkulozni lek pasivan, prouzrokovan bez aktivnog napora, nedejstven.

Pasterizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pasterizacija, proces uništavanja štetnih klica u mleku njegovim grejanjem u toku 40 minuta na 60 do 70°C. pastila, lek koji se daje da bi sisanjem smirio zapaljenje ždrela.

Patela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patela, čašica kolenog zgloba.

Patogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patogen, odnosi se na sposobnost za izazivanje, prouzrokovanje bolesti.

Patognomoničan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patognomoničan, odnosi se na specijalne znake i simptome koji razlikuju jednu bolest od druge.

Patolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patolog, lekar koji se specijalizovao za razlikovanje prirode oboljenja proučavajući tkiva organizma.

Patologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patologija, nauka koja se bavi prirodom oboljenja na osnovu ispitivanja tkiva.

Patuljasti rast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patuljasti rast, rast osobe manji nego što je to normalno. Obično je ovo stanje prouzrokovano neadekvatnom funkcijom hipofize koja se nalazi na bazi lobanje.

Pauk, crna udovica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pauk, crna udovica, ženka crnog pauka koja na svom stomaku ima deo kružnog oblika nalik na sahatno staklo crvene boje, i koja je otrovna.

Pedijatar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedijatar, lekar koji se specijalizovao za dečje bolesti. Pedikuloza, kožno oboljenje prouzrokovano vašima.

Pedikuloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedikuloza, pubična, oboljenje kože stidnog predela prouzrokovano vašima, lokalizovano oko stidnih dlaka.