Monthly Archives: септембар 2013

Pneumo Hemotoraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumo Hemotoraks , vazduh i krv u grudnoj duplji koja okružuje pluća.

Pneumokokus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumokokus, klica koja prouzrokuje pneumoniju, zapaljenje pluća.

Pneumokonioza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumokonioza, hronično zapaljenje pluća prouzrokovano produženim udisanjem izvesnih vrsta prašine.

Pneumonija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumonija, zapaljenje pluća, prouzrokovano klicama pneumonije, virusom gripa H bilokojim drugim tipom bakterija ili virusa.

Pneumonitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumonitis, zapaljenje pluća.

Pneumoperitoneum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumoperitoneum, vazduh u trbušnoj duplji.

Pneumotorkas – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pneumotorkas, vazduh u grudnoj duplji da bi se oboleli deo pluća stisnuo da ne radi.

Podsvesno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Podsvesno, deo nesvesnog mišljenja čiji sadržaj može da se učini svesnim po želji.

Podudarnost krvnih grupa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Podudarnost krvnih grupa, sposobnost davaočeve krvi da se meša sa krvlju primaoca, a da pri tom ne dođe do zgrušavanja krvi.

Pogoršanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pogoršanje, recidiv, pogoršanje toka neke bolesti.

Poikilociti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poikilociti, nepravilno oblikovani eritrociti, crvena krvna zmca.

Poikiloterm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poikiloterm, hladnokrvan; nesposoban da reguliše telesnu temperaturu u odnosu na spoljnu sredinu.

Pojasni herpes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pojasni herpes, herpes zoster; oboljenje nervnih završetaka u koži koje se karakteriše stvaranjem mehurića i žestokim bolom duž anatomskog puta obolelog nerva.

Poleđuške – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poleđuške, ležanje na leđima tako da je lice okrenuto nagore.

Poleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poleks, palac.

Polen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polen, spore cvetnih biljaka koje se prnose vazduhom. Mogu delovati kao iritanti na alergične osobe.

Polenozis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polenozis, polenska kijavica ili astma prouzrokovana senzitivnošću na polen.

Polenska groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polenska groznica, alergijsko stanje nosnih prolaza koje je prouzrokovano preosetljivošću na polen biljaka.

Poli – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poli – predmetak sa značenjem mnogo, preterano.

Poliartritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poliartritis, zapaljenje više zglobova.

Policistični bubrezi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Policistični bubrezi, stanje prisutno od rođenja, u kome se u bubrezima nalazi bezbroj cisti.

Polietilen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polietilen, plastična materija koia se može modelirati u obliku neke cevi koja se posle upotrebljava za umetanje u želudac, za intervensko hranjenje itd.

Polifagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polifagija, preterano jedenje.

Polimorfan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polimorfan, koji se dešava i odvija u više oblika.

Polimorfonuklearni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polimorfonuklearni leukocit, vrsta belog krvnog zmca.

Polineuritis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polineuritis, zapaljenje više nerava.

Polio, poliomielitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polio, poliomielitis (dečja paraliza).

Poliomielitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poliomielitis, dečja paraliza, virusna bolest, često se odvija u epidemijama, a pogađa centralni nervni sistem i mišiće.

Polip – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polip, mesnati izraštaj, tvorevina, obično dobroćudna, mukoznih, sluzokožnih membrana.

Polipoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polipoza, prisutnost mnogobrojnih polipa. Kongenitalna polipoza je urođena deformacija debelog creva u kome postoje bezbrojni polipi na površini sluzokožne membrane.

Polisaharid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polisaharid, ugljeni hidrat.

Poliserozitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poliserozitis, zapaljenje više seroznih membrana koje oblažu telesne šupljine i neke organe.

Poliureja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poliureja, lučenje velike količine mokraće.

Polivalentni serum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polivalentni serum, antiserum koji sadrži više materija koje imunizuju.

Polni hromozomi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polni hromozomi, X i Y hromozomi koji određuju pol neke osobe. Polovina spermatozoida poseduje Y, a druga polovina poseduje X hromozome; sve ženske jajne ćelije sadrže X hromozome.

Polucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polucija, nehotično izlivanje sperme.

Polusvestan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polusvestan,delimično svestan.

Pomada – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pomada, mirisava mast za nanošenje po spoljašnjim delovima kože ili po kosi.

Pomračenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pomračenje, duševni proces u kome se postaje dezorijentisan ili zbunjen.

Pons – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pons, most, baza mozga.