Blog Archives

Tenzlja, intraokularna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenzlja, intraokularna, pri-tisak tečnosti unutar očne jabučice.

Teorija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Teorija, verovatna naučna ideja, saznanje. Supr. praksa.

Terapeutika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapeutika, nauka o lečenju bolesti (opšta ili specijalna).

Terapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, lečenje.

Terapija, elektro-šokovima – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, elektro-šokovima, prouzrokovanje grčeva i nesvesnog stanja; oblik lečenja koji se ponekada upotrebljava kod duševno obolelih pacijenata.

Terapija, endokrina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, endokrina, lečenje bolesti putem davanja određenih hormona.

Terapija, fizikalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, fizikalna, lečenje bolesti primenom fizičkih sredstava.

Terapija, grupna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, grupna, psihijatrijsko lečenje više pacijenata istovremeno duševnim delovanjem.

Terapija, hemio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, hemio, lečenje bolesti putem hemijskih materija, kao što je npr. putem sulfa preparata (hemioterapija).

Terapija, oksigena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, oksigena, primena kiseonične maske ili šatora.

Terapija, radijaciona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, radijaciona, lečenje pomoću x-zraka, radijuma ili drugih radioaktivnih materija.

Terapija, okupaciona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, okupaciona, radna terapija; lečenje nekog oboljenja dok se pacijent zabavlja nečim drugim.

Terapija, supstituciona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terapija, supstituciona, upotreba hormona ili preparata da bi zamenili one hormone ili sekrecije u organizmu koje je on prestao da luči.

Teratom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Teratom, urođeni nakazni izraštaj, tumor sastavljen od tkiva koja obično ne rastu u oblasti gde je tumor smešten. Tako teratom u ovarijumu može da sadrži dlake, zube, želudačno tkivo itd. Teratomi se formiraju od embrionskih…

Tercijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tercijalan, događa se svakog talo mikroskopski i tako došlo do dijagnoze.

Test, Davidsonov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Davidsonov, diferencijalni, test kojim se određuje prisustvo infektivne mononukleoze.

Test, Dikov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Dikov, kožni test kojim se određuje prijemčivost za šarlah.

Termalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termalan, odnosi se na toplotu.

Terminalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terminalni, krajnji, kraj.

Terminologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Terminologija, metod za određivanje imena i klasifikovanje termina.

Termolabilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termolabilan, odnosi se na materiju koja se lako uništava putem toplote.

Termometar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termometar, instnunent za merenje temperature.

Termostabilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termostabilan, odnosi se na materiju koja se ne uništava lako toplotom.

Termoterapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Termoterapija, lečenje nekog stanja korišćenjem toplote.

Test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, proba, ogled, procedura koja ima za cilj da pomogne u donošenju dijagnoze.

Test, aglutinacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, aglutinacije, test koji pokazuje prisustvo antitela u krvi.

Test, albuminski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, albuminski, prisustvo albiunina (belančevina) u mokraći; ukazuje na oboljenje bubrega.

Test, alergološki – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, alergološki, test koji ukazuje na sklonost organizma ka alegoriji.

Test, alkalne fosfataze – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, alkalne fosfataze, test koji ukazuje na opstrukciju u protoku žuči iz žučnih puteva u crevo. Za određivanje alkalne fosfataze koristi se krv.

Test, amilaze – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, amilaze, test za koji je potrebna krv da bi eventualno ukazao na zapaljenje pankreasa.

Test, amiloida – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, amiloida, test koji, ako pokazuje povišene vrednosti, ukazuje na prisustvo degene- racije u izvesnim organima tela.

Test, auditivni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, auditivni, test kojim se određuje sluh, obavlja se pomoću audiometra.

Test, Benediktov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Benediktov, test koji ukazuje na prisustvo šećera u mokraći.

Test, benzidinski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, benzidinski, test koji ukazuje na prisustvo krvi.

Test, bilirubinski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, bilirubinski, test koji ukazuje na žučne pigmente u krvi.

Test, Bine-Simonov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Bine-Simonov, test inteligencije; određivanja Q.I. koeficijenta inteligencije.

Test, ferohlorida – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, ferohlorida, test kojim se utvrđuje prisustvo acidoze (acetona) putem mokraće.

Test, fragilnosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, fragilnosti, test kojim se ispituje jačina, otpomost crvenih krvnih zrnaca.

Test, Geselov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Geselov, psihološki test mentalnog razvoja dece ispod pet godina starosti.

Test, Gvajakov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Gvajakov, test kojim se otkriva prisustvo krvi u stolici ili mokraći.