Blog Archives

Test, heterofilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, heterofilan, test koji označava prisustvo infektivne mononukleoze.

Test, histaminski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, histaminski, injekcija histamina normalno prouzrokuje sekreciju hlorovodonične kiseline u želucu.

Test, hladne aglutinacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, hladne aglutinacije, test kojim se otkrivaju određena antitela u krvi.

Test, Hunerov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Hunerov, vidi Hunerov test.

Test iktems-indeksa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test iktems-indeksa, test za određivanje prisustva žučnih pigmenata u krvi.

Test indigo-karmina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test indigo-karmina, test kojim se otkriva i utvrđuje adekvatnost funkcije bubrega; za njegovo obavljanje upotrebljavase krv.

Test inteligencije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test inteligencije, bilo koji od mnogih psiholoških testova kojim se utvrđuje stepen inteligencije.

Test interreakcije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test interreakcije, test kojim se utavrđuje da li se krv davaoca i primaoca mogu mešati, a da ne dođe do zgrušavanja.

Test, Kanov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Kanov, krvni test kojim se otkriva sifilis.

Test, Katelov dečji – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Katelov dečji, test inteligencije koji se obavlja na deci ispod dve godine starosti.

Test, Klineov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Klineov, krvni test za utvrđivanje sifilisa.

Test, klirensa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, klirensa, test koji pokazuje efikasnost bubrega u čišćenju krvi od izvesnih materija koje se u njoj nalaze.

Test kolornog viđenja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test kolornog viđenja, gledanje kartona sa više boja da bi se odredilo da li je osoba slepa za boje.

Test, koncentracija-dilucija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, koncentracija-dilucija, test kojim se utvrđuje adekvatnost bubrežne funkcije u koncentrisanju i razblaženju mokraće.

Test, konjunktivalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, konjunktivalni, alergijski test u kome se materija za koju se sumnja da je prouzrokovala alergiju, ukapa u oko.

Test, Kumbsov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Kumbsov, test kojim se ukazuje na prisustvo Rh-antitela u krvi.

Test, Macinijev – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Macinijev, test na sifilis. test, Mantuov, Mantu-proba, test kožne osetljivosti na tu- berkulozu.

Test očinstva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test očinstva, test koji pokušava da dokaže da li je neka određena osoba mogla biti otac nekog deteta. Takvi testovi mogu da vrede samo u slučaju kada se dokazuje da određena osoba nije otac tog…

Test osetljivosti na penicilin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test osetljivosti na penicilin, test kojim se otkriva nečija preosetljivost na penicilin.

Test, pač – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, pač, alergijski test u kome se materija za koju se sumnja da prouzrokuje alergiju putem lepljive trake stavlja na kožu i drži se na tom mestu dan ili dva.

Test, Pirkeov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Pirkeov, kožni test koji utvrđuje prisustvo tuberkuloznih klica u organizmu.

Test protrombinskog vremena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test protrombinskog vremena, to je krvni test za određivanje adekvatnosti mehanizma zgrušavanja krvi.

Test, Rh – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Rh, krvni test za određivanje prisustva Rh-faktora. Danas se ovaj test obavlja kod svih trudnica.

Test, Rubinov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Rubinov, vidi Rubinov test.

Test sedimentacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test sedimentacije, vreme koje je potrebno da se crvena krvna zrnca u staklenoj cevčici stalože i izdvoje od seruma.

Test skrač – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test skrač, alergijski test u kome se koža zagrebe, a materija za koju se sumnja da nja njegovog hemijskog sastava. Obavlja se kod dece u slučajevima kada se sumnja na cističnu fibrozu.

Test sposobnosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test sposobnosti, psihološki test koji služi za određivanje potencijalne sposobnosti i sklonosti neke osobe za određenu oblast zanimanja.

Test, Stenford-Bineov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Stenford-Bineov, test za određivanje Q.I. (koeficijenta inteligencije).

Test, Šikov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Šikov, test kojim se određuje prijemčivost za difteriju.

Test timol zamućenja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test timol zamućenja, test kojim se ispituje funkcija jetre.

Test tolerancije galaktoze – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test tolerancije galaktoze, test kojim se ispituje funkcija jetre da bi se videlo da li je u stanju da iskoristi mlečni šećer.

Test tolerancije glikoze – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test tolerancije glikoze, test kojim se utvrđuje prisustvo dijabetesa ili tendendje prema njegovom razvoju. Takođe se upotrebljava da se odredi prisustvo stanja kao što je hipoglikemija, smanjena količina šečera u krvi.

Test tolerancije kalijuma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test tolerancije kalijuma, proguta se neka kalijumova so. Ukoliko pacijent ima neadekvatnu funkdju nadbubrežnih žlezda, količina kalijuma u krvi če se zhatno povisiti.

Test, tuberkulinski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, tuberkulinski, kožni test koji određuje prisustvo u organizmu klice koja prouzrokuje tuberkulozu.

– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, turniket, test koji služi za određivanje kapilame rezistencije.

Test, Vasermanov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Vasermanov, krvni test kojim se utvrđuje sifilis.

Test, Vidalov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, Vidalov, test za utvrđivanje postojanja tifusa.

Test vitalnog kapaciteta – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test vitalnog kapaciteta, test koji određuje adekvatnost plućne funkdje.

Test, vreme cirkulacije – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, vreme cirkulacije, test koji određuje kojom brzinom krv cirkuliše organizmom.

Test, vreme krvarenja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Test, vreme krvarenja, ubod prsta i beleženje koliko je vremena potrebno da bi se zaustavilo krvarenje.