Srce

Sadržaj članaka u meniju je posvećen temi: Srce. Linkovi i uvodni tekstovi članaka su izlistani ispod opisa kategorije, a ovde je dat kratak opis njihovog sadržaja:

Krvni pritisak: Šta je krvni pritisak, šta je nizak a šta visok pritisak. Šta na krvni pritisak utiče, koji su siptomi visokog i niskog krvnog pritiska, kakve štete poremećaj pritiska može naneti organizmu.

Nepravilnosti srčanog rada (Srčane aritmije): Šta je srčana aritmija, šta je prouzrokuje. Šta je povremeni vanredni udar srca ili preskok u radu srca, kakav uticaj imaju na funkciju srca.

Oboljenja koronarnih arterija: Šta je oboljenje koronarnih arterija, šta su najčešćni uzroci. Šta su arterioskleroza, koronarna insuficijencija i angina pektoris. Šta je koronarna okluzija.

Operacije srca (Hirurgija srca): U kojim slučajevima operacija srca može da pomogne, koliko su operacije opasne. Da li je nakon operacije srca moguće voditi normalan život.

Otkazivanje srca (Srčana insuficijencija): Šta je otkazivanje srca – insuficijencija srca. Koji su simptomi otkazivanja srca i kako lekar procenjuje stanje srca.

Palpitacija srca: Šta se podrazumeva pod palpitacijom srca i da li je palpitacija srca srčano oboljenje.

Paroksizmalna aritmija: Šta je paroksizmalna aritmija, koliko vremena traju napadi. Šta prourokuje paroksizmalne aritmije i kako se kontrolišu.

Poremećaj funkcije srca i bolesti srca: Koji su uobičajeni poremećaji i bolesti srca. Koji su uzoroci oboljenja srca.

Srčani blok: Šta je srčani blok, kako se postavlja dijagnoza srčanog bloka. Da li srčani blok može da ugozi život. Kada se ugradjuju pejsmejkeri.

Srce – struktura, funkcije, jako i slabo srce: Kakva je struktura i kako radi srce. Koje su funkcije, šta se podrazumeva pod pojmom slabo i jako srce.

Šum srca – Srčani šumovi: Šta je srčani šum, kako se postavlja dijagnoza. Da li šum na srcu ukazuje na oboljenje srca. Šta je organski a šta funkcionalni šum na srcu.

Treperenje srca (Atrijalna fibrijacija): Šta je atrijalna (aurikularna) fibrilacija, koje se koplikacje javljaju pri hroničnoj atrijalnoj fibrilaciji srca – treperenju srca. Da li srce koje treperi može da se vrati na normalan ritam.

Urođene srčane mane: Koje su vrste urodjenih srčanih mana, šta ih izaziva i da li su nasledne. Da li srčane mane mogu da se otkolone operacijom.

Zapaljenje srčanih zalistaka (Bakterijski endokarditis): Šta je zapaljenje srčanih zalisaka – bakterijski endokarditis, da li može da se izlači i kako se leči. Da li je moguće sprečiti zapaljenje srčanih zalisaka.

Ukoliko želite da objavite članak teme: Srce, javite nam se putem kontakt forme.

Nepravilnosti srčanog rada (Srčane aritmije)

Šta je srčana aritmija? Nepravilnost u ritmu rada srca. Šta prouzrokuje nepravilnost srčanog rada? U nekim siučajevima, ona je prouzrokovana stvarnim srčanim oboljenjem, u drugima, reč je o normalnom srcu koje je iz ovog ili…

Oboljenja koronarnih arterija

Šta su koronarne arterije? To su krvni sudovi koji teku vijugavo sa spoljne strane srca i hrane srčani mišić, tj. prvi krvni sudovi koji se granaju iz aorte na mestu njenog izlaska iz srca. Šta…

Urođene srčane mane

Kakve vrste urođenih srčanih mana postoje? a. Nenormalne komunikacije između desne i leve strane srca, tako da krv iz vena prelazi u arterijski krvotok. b. Nenormalnosti u strukturi i radu srčanih zalistaka, koji odvajaju komore…

Krvni pritisak

Šta je krvni pritisak? Krvni pritisak je sila koja se stvara kontrakcijom srca, a održava adekvatnu i stalnu cirkulaciju krvi kroz krvne sudove tela. Kako bi se savladao otpor koji se javlja u kilometrima uskih…

Otkazivanje srca (Srčana insuficijencija)

Šta je otkazivanje srca? Otkazivanje srca, u medicini poznato kao dekompenzacija srca (ili srčana insuficijencija), može da bude prouzrokovano nekim od napred pobrojanih poremećaja. Ovaj izraz se primenjuje kada srce više nije u stanju da…

Poremećaj funkcije srca i bolesti srca

Koji su neki od uobičajenih uzroka poremećaja funkcije srca i bolesti srca? a. Sam srčani mišić može da oslabi tako da ne može dovoljno snažno da se skuplja (kontrahuje). Do ovoga može da dođe zbog…

Srce – struktura, funkcije, jako i slabo srce

Kakva je struktura srca? Srce je šupalj, loptast mišićni organ sastavljen od četiri odeljka. Ono je podeljeno na levu i desnu stranu, a svaka od njih ima dve spojene šupljine — pretkomoru (atrijum) i komoru…

Povišen krvni pritisak

Praznici nam, pored lepih stvari kao što su veselje i druženje sa porodicom i prijateljima, nose i određene opasnosti, kao što su velike količine jake i masne hrane. Iako većina ljudi uživa u kaloričnim specijalitetima,…