Monthly Archives: август 2013

Lečenje raka – konzervativna antikacerozna terapija

Koje se mere, pored hirurgije, koriste za lečenje raka? Postoji nekoliko metoda: a. Rendgenska terapija, kobaltna terapija, radijumska terapija i primena radioaktivnih supstanci kao što su jod, fosfor, zlato i druge. b. Upotreba hormonskih injekcija…

Rak prostate

Koliko je čest rak prostate? Uopšte uzev, prihvaćeno je da negde između deset i dvadeset procenata svih muškaraca koji su zašli u šestu deceniju života obolevaju od raka prostate, i taj se broj povećava sa…

Benigno uvećanje prostate i operacija prostate

Šta znači benigno uvećanje prostate? Benigno uvećanje prostate je stanje u kome se delovi žlezde postepeno i lagano uvećavaju tokom niza godina. U ovom tipu uvećanja prostate ne dolazi do pojave maligniteta. Da li je…

Seksualni odnosi

Da li je potrebno potražiti medicinski savet o seksualnim odnosima? Da. Svi parovi trebalo bi da konsultuju, najbolje svog lekara pre stupanja u seksualne odnose. Mnogi mladi ljudi imaju pogrešne informacije i predstave o seksu,…

Pleura – plućna maramica, oboljenja i lečenje

Šta je to pleura – plućna maramica? Pleurom ili plućnom maramicom (ili porebricom) naziva se relativno tanka opna, koja svojim unutrašnjim listom obavija pluća, a spoljašnjim naleže iznutra na zid grudnog koša. Koje je najčešće…

Tumori i rak pluća

Da li su svi plućni tumori kancerozni? Ne. Dobroćudni tumori (adenomi pluća) se takođe sreću, ali na žalost ne tako često kao maligni izraštaji. Kako se leče benigni tumori pluća? Pošto je u većini slučajeva…

Ciste pluća

Kada se sreću ciste na plućima? One su obično urođeni deformiteti i karakterišu se kesama sa tankim zidom ispunjenim vazduhom ili tečnošću. Neke ciste na plućima ne daju nikakve simptome, dok druge stvaraju pritisak i…

Povrede pluća i grudne duplje

Da li se povrede pluća ili grudne duplje često sreću? Da, naročito u našem toliko mehanizovanom društvu: nesrećni slučajevi prilikom kojih dolazi do povrede grudnog koša i pluća postaju zabrinjavajuće sve brojniji. Koje su najčešće povrede…

Infekcije pluća i potrebne operacije

Za koje vrste plućnih infekcija može biti potrebna operacija? a. Plućni apsces. Većina se apscesa danas može uspešno lečiti antibioticima, ali još uvek postoji izvestan broj slučajeva koji zahtevaju hiruršku drenažu. Ranijih godina plućni apsces…

Operacije pluća

Koja stanja pluća ponekad iziskuju da se izvrši operacija? a. Infekcije. b. Povrede pluća ili grudnog koša. c. Plućne ciste. d. Dobroćudni ili maligni tumori pluća. Koje se operacije na plućima ili grudnom košu bezbedno…

Mukoviscidoza (Cistična fibroza)

Zašto je ova bolest važna kad je reč o plućima? Zato što, iako napada i druge organe, prouzrokuje progresivno, a ponekad i smrtonosno bronhijalno oboljenje u periodu detinjstva. Bolest uglavnom napada sluzokožu disajnih puteva. Šta…

Sarkoidoza – hronična bolest pluća

Šta je to sarkoidoza? To je hronična bolest koja zahvata mnoge organe, ali naročito pluća, i kod koje se u tkivu sreće mnogo malih grubih zapaljenih čvorića. Dešava li se da se sarkoidoza zameni sa…

Oboljenja pluća prouzrokovana prašinom (Pneumokonioze)

Da li izloženost prašini uvek stvara plućne tegobe? Ne. Razne vrste prašine i isparenja mogu se duže vremena udisati a da ne dovedu ni do kakvog oboljenja pluća. Koje su najneškodljivije prašine? Prašina koja nastaje…

Plućna embolija, plućna infarkcija (plućni infarkt)

Šta je plućna infarkcija – plućni infarkt? To je destrukcija dela plućnog tkiva prouzrokovana poremećajem u snabdevanju krvlju. Često se upotrebljava i naziv plućni infarkt. Šta prouzrokuje plućnu infarkciju? Obično embolus (krvni čep) koji je…

Apsces pluća

Šta je apsces pluća? To je predeo gnojne formacije u plućima. Šta prouzrokuje plućni apsces? Obično nastaje zbog blokade bronhija usled čega dolazi do infekcije blokiranog tkiva. NajČefići uzrok je udisanje gnoja ili inficirane sluzi…

Zapaljenje pluća (Pneumonija)

Šta je to pneumonija – zapaljenje pluća? Obično akutna infekcija disajnih puteva i plućnog tkiva. Kakve vrste pneumonije postoje? Klasifikacija se obično vrši u odnosu na uzročnika, što će reći da postoje razne vrste, već…

Spontani pneumototraks – kolaps pluća

Koji su simptomi spontanog pneumotoraksa ili kolapsa pluća? Nastupa iznenadan i dramatičan bol u grudima, kratkoća daha, povremeno jak šok i kolaps. Kako lekar postavlja dijagnozu spontanog pneumotoraksa? a. Zapažajući razvoj događaja. b. Slušanjem grudi…

Emfizem – naduvenost pluća

Šta je emfizem? Emfizem ili naduvenost pluća je stanje koje nastaje kada pluća izgube svoju elastičnost i postanu suviše zategnuta. Obično je u vezi sa delimičnom opstrukcijom bronhija, ali takvom da vazduh ostaje u plućima…

Atelektaza – kolabiranje plućnog tkiva

Šta je atelektaza? To je stanje koje nastaje kad plućno tkivo kolabira, splasne jer u njemu nema vazduha. Šta prouzrokuje atelektazu? Opstrukcija, zapušenje bronhija. Koji tipovi atelektaze postoje? a. One koje nastaju pri rođenju i…

Neuritis

Šta je neuritis? Neuritis je opšti izraz koji se koristi za zapaljenje perifernih nerava. Može napasti samo jedan nerv ili predstavljati difuzan proces. U stvari, neuritis nije pravilan izraz jer je vrlo malo nervnih bolesti…

Struktura nervnog sistema

Kakva je struktura nervnog sistema? Sastoji se od: a. Centralnog nervnog sistema koji obuhvata mozak i kičmenu moždinu b. Perifernog nervnog sistema koji se sastoji od nerava koji izlaze iz kičmene moždine i ulaze u…

Genetska medicina

Šta se podrazumeva pod izrazom »genetska medicina«? To je nova nauka koja se brzo razvija i koja se bavi okolnostima i uslovima koji utiču i obavljaju nasleđe. Zahvaljujući usavršavanju novih, veoma moćnih mikroskopa, danas je…

Nasledne ili urođene osobine povezane sa mentalnom i fizičkom zaostalošću

Navedite neke od faktora koji su povezani sa onim naslednim i urođenim bolestima koje prati mentalna i fizička zaostalost? a. Nasleđivanje defektivnih gena b. Razvoj abnormalnosti hromozomo, kao kod mongolizma, Klinefelterovog sindroma i Tamerovog sindroma…

Karakteristike nasleđa

Šta se podrazumeva pod nasleđenom karakteristikom? To je osobina ili telesna karakteristika koja se prenosi sa jedne generacije na drugu. Ovakvu osobinu ili karakteristiku određuju jedinice unutar jezgra ćelija zametka, koje se zovu hromozomi ili…

Nadbubrežna žlezda – funkcije i bolesti

Gde se nadbubrežne žlezde nalaze i kako izgledaju? Postoje dve nadbubrežne žlezde, po jedna na svakoj strani tela, i nalaze se upravo iznad bubrega. One su trouglog oblika, veličine većeg oraha. Iz čega se nadbubrežne…

Pluća – funkcije i struktura

Kakav su organ pluća i kakva je njihova struktura? Pluća su disajni organ koji se nalazi unutar grudne šupljine. Desno plućno krilo sastoji se od tri dela koji se nazivaju režnjevi, dok levo plućno krilo…

Dojenje

Da li je dojenje bolje od hranjenja pomoću bočice? Da, svakako. Zbog čega je majčino mleko najbolje za novorođenče? Majčino mleko ima sve odgovarajuće elemente za najbolji rast i razvoj deteta; čisto je i sterilno;…

Rak jetre

Može li jetra oboleti od raka? Da, može oboleti od primarnog raka, tj. kada ćelije raka prvo nastanu u jetri, ili pak može postojati metastaza na jetri, pri čemu ćelije raka vode poreklo sa nekog…

Masna degeneracija jetre

Šta je masna degeneracija jetre? Masna degeneracija jetre je stanje u kojem je sadržaj masti u jetri mnogo veći nego što je noralno. Koji je uzrok masne degeneracije jetre? Do nje dolazi zbog slabe ishrane,…

Operacija jetre

U kojim se slučajevima vrše operacije na jetri? a. Povrede kod ranjavanja hladnim i vatrenim oružjem ili rupture (prskanja) u nesrećnim slučajevima. b. Apscesi jetre koji su obično komplikacija neke druge bolesti unutar trbušne duplje…

Toksični hepatitis

Šta je toksični hepatitis? To je izraz koji se koristi za povrede jetre prouzrokovane hemijskim otrovima ili lekovima koji štetno deluju na jetru. Kako se dobija toksični hepatitis? Može se brzo razviti posle udisanja ili…

Serumski hepatitis (Homologna serumska žutica, Hepatitis B)

Šta je serumski hepatitis? Infekcija jetre prouzrokovana virusom koji se verovatno razlikuje od mikroorganizma koji prouzrokuje infektivni hepatitis. Kako se dobija serumski hepatitis? Prenosi se putem transfuzije krvi ili plazme ili kontaminacijom (zagađenjem) od inficirane…

Zarazna žutica (Hepatitis A)

Šta je zarazna žutica? To je čest tip žutice koji se može javiti u obliku epidemije i koji prouzrokuje virusna infekcija. Postoje li i druga imena za zaraznu žuticu? Ona se zove još i epidemična,…

Ciroza jetre

Šta je ciroza jetre? To je izraz koji označava hroničnu generalizovanu destrukciju i skvrčavanje tkiva jetre sa poremećajem funkcije jetre u većem ili manjem obimu. Šta prouzrokuje cirozu jetre? Bilo koja bolest koja zahvati jetru…

Jetra – funkcije i poremećaji

Šta je jetra i gde se nalazi? Jetra je vrlo veliki, žlezdi sličan organ crvenomrke boje koji se nalazi u gornjem, više desnom delu trbušne duplje ispod dija­fragme i rebara. Širi se kroz gornji deo…

Tumori i rak jednjaka

Kakve tipove tumora jednjaka razlikujemo? a. Dobroćudne (benigne) tumore. b. Zloćudne (maligne) tumore. Kakva je relativna učestalost pojave tumora jednjaka? Smatra se da je približno jedan posto svih smrtnih slučajeva od raka posledica raka jednjaka.…

Proširenje vena jednjaka

Šta izaziva proširenje vena jednjaka? Smetnje u portalnom krvotoku, što će reći u cirkulaciji krvi kroz jetru. Ovo se uočava kod ciroze. Budući da krv iz probavnog trakta ne može da prođe kroz jetru, ona…

Ahalazija ili hronični spazam jednjaka

Šta je ahalazija ili hronični spazam jednjaka? To je oboljenje kod koga ne postoje nervi jednjaka, verovatno još od rođenja. Kao rezultat ovog nedostatka javlja se nesposobnost donjeg kraja jednjaka da se širi i opušta.…

Divertikulum jednjaka

Šta je divertikulum jednjaka? Divertikulum jednaka jeste utiskivanje ili hernija (kila) sluzne membrane (sluzokože) kroz mišićni zid jednjaka, što stvara kesastu oteklinu u inače glatkom sluzavom membranskom kanalu. Gde se obično stvara divertikulum? Divertikulum se…

Jednjak – povrede jednjaka

Koje su uobičajene povrede jednjaka? Najčešća povreda jednjaka prouzrokovana je gutanjem korozivnih materija, kao što je na primer ceđ, kamena soda, sirćetna esencija i dr. Ovo se veoma često događa maloj deci usled toga što…